Grundidé
Fyrislunds Företagarförening startade 1999 och har just nu 75 företag som medlemmar. Grundidén var att bilda en aktiv ideell förening med representanter från samtliga företag och fastighetsägare i syfte att påverka utvecklingen av Fyrislund. Främsta mål är att tillsammans med Uppsala Kommun förbättra förutsättningarna för ett attraktivt och livskraftigt område som attraherar både företagen och dess kunder.

Medlemsavgift
Medlemskap: 500 kr medlemsavgift per företag/år oavsett storlek. Avgiften skall täcka administrativa kostnader såsom porto/distribution, hantering medlemsmatrikel, ev konsult. Styrelsearvode utgår ej.

Välkommen till Fyrislunds FöretagarFörening!

[contact-form-7 id=”10″ title=”Kontaktformulär 1″]