Datum/Tid

mån 2016-09-19, 15:00 - 17:00

Plats

Uppsala Konsert och Kongress, Sal D

Välkommen till ett första informationsmöte om verksamhetsmark i Östra Fyrislund.
Tid: 19 september 15.00–17.00
Plats: Uppsala Konsert och Kongress, sal C

Uppsala kommun har under en längre tid arbetat för att färdigställa verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Nu ligger vi äntligen i startgroparna för att påbörja en försäljningsprocess för denna mark.

Vi vill träffa dig som visat intresse att förvärva mark i området. Under mötet presenterar vi en statusrapport för utbyggnad, villkor för exploatering samt informerar om tidsplanen och hur processen går till.
Vid mötet får du tillfälle att ställa frågor och diskutera nuläge och framtid med kommunens beslutsfattare och tjänstemän.

Skicka din anmälan till ann-charlotte.berger-dargy@uppsala.se senast den 12 september.

Välkommen!

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun

Om du inte kan komma, meddela oss gärna dina kontaktuppgifter för fortsatt kontakt om Östra Fyrislund eller andra tillgängliga områden i Uppsala.
Monica Skoog, projektledare exploatering
E-post: monica.skoog@uppsala.se
Telefon: 018-727 44 40