fyrislund.com – Nätverket för företag i Fyrislund – En del i Fyrislunds Företagarförening

252 företag – 3200 anställda – Du är en av oss!

Målsättning
Sedan starten 1999 har föreningen utvecklas till ett naturligt nätverk för företag i Fyrislundsområdet i Uppsala och medlemsantalet ökar glädjande varje år.

På våra frukost- och lunchmöten träffas vi i syfte att lära känna varandra och utbyta kontakter, kompetens och få kännedom om företagandet i området.

Uppsala kommun är en återkommande gäst på flera av våra möten för att berätta vad som händer med utbyggnaden av området, infrastruktur mm.

Vårt mål är att det skall kännas givande och trevligt på våra träffar och inte kännas som något tvång.

Medlemskap
Avgiften är 500 kronor per företag/år oavsett storlek. I detta ingår frukost/lunch vid våra möten.

Styrelse
Samtliga i styrelsen arbetar ideellt och styrelsearvode utgår ej.

Mer information eller anmälan till föreningen här.