252 företag – 3200 anställda

En förening för företagare i Uppsala

Föreningens målsättning och syfte

Sedan starten 1999 har föreningen utvecklas till ett naturligt nätverk för företag i Fyrislundsområdet i Uppsala och medlemsantalet ökar glädjande varje år. På våra frukost- och lunchmöten träffas vi i syfte att lära känna varandra och utbyta kontakter, kompetens och få kännedom om företagandet i området. Uppsala kommun är en återkommande gäst på flera av våra möten för att berätta vad som händer med utbyggnaden av området, infrastruktur mm. Vårt mål är att det skall kännas givande och trevligt på våra träffar och inte kännas som något tvång.

Medlemskap i företagarföreningen

Avgiften är 750 kronor per företag/år oavsett storlek. I detta ingår frukost/lunch vid våra möten.

Styrelse

Samtliga i styrelsen arbetar ideellt och styrelsearvode utgår ej.

Mer information eller anmälan till föreningen