En ideell förening för företagare i Uppsala

Styrelsen består av:

Ordförande / Kassör

Lena Åhs (Radiosystem Bertil Åhs AB)

Vice ordförande

Cajsa Johansson (Cajsas kök)

Sekreterare

Maria Cederberg (Olle Olsson Bolagen)

Styrelseledamöter

Felix Wiberg (Porsche Center)

Johan Palmblad (Qase)

Lennart Olofsson (Securitas)

Kontakta Fyrislunds FöretagarFörening