Styrelsen 2017 består av:

Anders G. Jonsson (Regal), ordförande
Cajsa Johansson (Cajsas kök), vice ordförande
Maria Cederberg (Olle Olsson Bolagen), sekreterare
Lena Åhs (Radiosystem), kassör
Anders Jangborg (Länsförsäkringar)

E-mail:
info@fyrislund.com