En ideell förening för företagare i Uppsala

Styrelsen består av:

Ordförande

Anders G. Jonsson (Regal)

Vice ordförande

Cajsa Johansson (Cajsas kök)

Sekreterare

Maria Cederberg (Olle Olsson Bolagen)

Kassör

Lena Åhs (Radiosystem Bertil Åhs AB)

Felix Wiberg (Bavaria Bil)

Johan Palmblad (Qase)

Kontakta Fyrislunds FöretagarFörening